Situatie Spanje - update 12/2018

Waarom honden uit Spanje helpen ?


 Arca de NoeElke hond heeft recht op een goede thuis en juist daarom stopt onze dierenliefde niet aan de grens ! Een asiel is en blijft een asiel, maar er is een groot verschil wat de levensomstandigheden betreft. De Protectoras (asielen) in Spanje vangen gemiddeld 200 of meer honden op, met beperkte accomodatie en beperkte financiële middelen, waardoor ook medische zorg niet altijd vanzelfsprekend is.

De vrijwilligers in Spanje doen hun uiterste best met de middelen die ze hebben, maar ze kunnen het niet alleen aan. Ze verzetten bergen werk en door hun inzet krijgen kansloze honden een kans op een mooie toekomst. De meesten werken zonder ondersteuning van de gemeente en helpen waar geholpen moet worden.

 

Ook u kan hen helpen door bv het “Medisch Hulpfonds" te steunen. Door dit te doen helpt u de financiële kosten van de medische zorgen alvast een beetje te drukken. Uw bijdrage wordt elke kwartaal integraal doorgestort aan het asiel.

Voor adoptiebemiddeling werken wij samen met Protectora Arca de Noé te Albacete.

 

Spanje-knop-horror 


Situatie in Spanje

Het jachtseizoen is elk jaar van half september tot midden januari en de Refuges en Perreras zitten maanden overvol. Voor vele Spanjaarden zijn de Galgo's en Podenco's gebruiksvoorwerpen die afgedankt worden bij geen of te weinig prestatie. Het kost immers teveel om de honden te onderhouden tot het volgende jachtseizoen. Duizenden honden worden in heel Spanje aan hun lot overgelaten, gedumpt op een vuilnisbelt, in putten gegooid, gestenigd, aangereden of opgehangen op verlaten plekjes. Teefjes die goed gejaagd hebben, blijven vaak nog een seizoen leven om pups ter wereld te brengen.

De wetten zullen nog meer aangescherpt moeten worden en de straffen verzwaard. Maar de Galgueros gaan er helaas heel flexibel mee om. De chip wordt verwijderd als een Galgo deze heeft zodat de vorige eigenaar niet meer te achterhalen is. Gevolg: geen boete voor een strafbaar feit, tenzij ze betrapt worden door de politie.

Er wachten veel windhonden op een goede thuis en zelfs bij de Protectora's zijn ze niet altijd veilig. Als ze de mogelijkheid krijgen stelen zigeuners nl honden uit de asielen. Zij hebben in de sloppenwijken houten en metalen krotten waarin ze honderden dieren houden. Zij gebruiken de honden niet alleen om te jagen maar vaak ook voor hondengevechten of voor illegale hondenrennen. Dit gaat meestal gepaard met veel drank, geld en gokken.

 

Update 12/2018:

Helaas moeten we einde 2018 vaststellen dat het nog steeds ver van rozengeur en maneschijn is voor de Galgo en Podenco in Spanje. Het asiel meldt ons dat ingevolge een plaag onder de konijnen- en hazenpopulaties er weinig aanbod is voor de jagers . Daar waar deze ziekte vroeger alleen konijnen trof is dus nu ook het alternatief hazenaanbod verdwenen.

Het gevolg laat zich raden, de honden worden nu massaal op de straat of (voor de "gelukkigen") in het asiel gedumpt, een fenomeen dat zich anders na het einde van het jachtseizoen in februari manifesteert. Geen inkomsten betekent ook geen voeding, dus de aangetroffen honden zijn zwak en duidelijk ondervoed.

Naast deze bijzondere omstandigheden blijven er nog steeds gewonde honden (zelfs met breuken)  rondlopen. Gelukkig kon het asiel er weer enkele vangen en verzorgen. Hierbij geven wij graag mee dat wij middels onze inzamelingen "zorgenkindjes - medisch hulpfonds" rechtstreeks bijdragen in de kosten voor de verzorging van deze honden. Iedere cent die via dit kanaal ingezameld wordt gaat integraal naar het asiel! Voor sommige honden is het helaas vaak te laat en deze worden dan overleden in de bermen en velden gevonden. 

FILM 

 

Lees ook : Spanje Horror  |  Hoe kan U helpen ?   |   Adoptie Procedure 

 

Login

Wij danken

  • Sponsor-ThermoHeizung
  • Sponsor-Bananas
  • Sponsor-Europremiums
  • Sponsor-Hilferd

Wij Danken

  • Sponsor-Goormans
  • Sponsor-VanDenBroeck
  • Sponsor-Immobilli