Adoptie Procedure

Een hond is niet voor even, maar voor het leven.

Een hond adopteren is een belangrijke beslissing en niet iets dat je even tussendoor kunt doen. Windhonden zijn gevoelige dieren en de meesten hebben een rugzakje met bagage uit Spanje bij.

Net zoals andere honden, moeten ook onze windekindjes uitgelaten worden, in weer en wind. Bij onzekere of angstige diertjes die onverwachts kunnen schrikken, moet u extra op uw hoede zijn. Laat hen enkel uit met een halsband, tussenstuk en tuigje en bij voorkeur dubbel aangelijnd (de 2e leiband schuin over uw schouder).

Ook binnenshuis moeten u en uw gezinsleden steeds alert blijven en altijd deuren achter zich sluiten, zodat uw windhond zeker niet kan ontsnappen. Uw huis en uw tuin zullen misschien aangepast moeten worden, om deze ‘windhondproof’ te maken. Als uw windhond gaat lopen is dit echt een ramp en niet vergelijkbaar met een andere hond die gaat lopen ! Omwille van hun verleden zijn ze schuchter en moeilijk of niet te benaderen of vangen. Lees ook het verhaal van Suri en Lotte, alsook de info "help mijn windhond is gaan lopen" bij nuttige info.

Bovendien is een windhond, een grote hond die voldoende ruimte nodig heeft. Ook de financiele kant van adoptie mag u niet vergeten, eventuele aanpassing van de tuin (een stevige omheining van 1m80), een goede voeding, een zacht kussen, een warme jas … Tevens kan het zijn dat uw windhond verzorging nodig zal hebben wanneer hij ziek is, en medicijnen of een operatie kunnen veel geld kosten.

Omwille van bovenstaande redenen, is het belangrijk dat u goed overweegt of u bereid bent het nodige te doen om een hond een goede thuis te geven. Neem ook goed de informatie door die u op onze website vindt, het geeft u een goed overzicht van wat u kan verwachten.

Wij zijn allen vrijwilligers en zouden u willen vragen ons enkel te contacteren indien alle gezinsleden akkoord zijn om een hond te adopteren en u er goed over nagedacht heeft. De begeleiding die Galgo Aid voorziet voor en na adoptie neemt van onze vrijwilligers soms veel tijd in beslag. Wij doen dit alles met heel veel plezier en passie, maar uiteraard is ook voor onze vrijwilligers tijd kostbaar. Als u er echt voor wil gaan, dan begeleiden wij u echter zeer graag daar wij veel waarde hechten aan een goede begeleiding en persoonlijk contact met onze adoptanten !

Als u uw hart heeft verloren aan een van onze honden op onze website en dus goed nagedacht hebt over adoptie, dan verzoeken wij u het adoptieformulier volledig ingevuld door te sturen. De informatie die u verschaft in de adoptie aanvraag, is reeds een goede leiddraad. Indien u geen bevestigings email terugkrijgt na het invullen van uw adoptieaanvraag, dan betekent dit dat wij uw aanvraag niet ontvangen hebben en u iets niet correct of te weinig hebt ingevuld. Bij problemen kan u tevens een email sturen naar adopties@galgoaid.eu.


Hoe wij werken 

Het huisbezoek

Zodra wij uw adoptieaanvraag goed ontvangen hebben, zal 1 van onze vrijwilligers een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek zullen we ingaan op alle facetten die belangrijk zijn aangaande de adoptie: wat kunt u verwachten, wat verwachten wij van u, past de door u gekozen hond bij u en uw gezin, waar moet u rekening mee houden, welke vragen hebt u enz.

Een belangrijke vereiste voor de veiligheid van onze windhonden is dat uw tuin volledig en stevig omheind is en dit minstens 1m80 hoog. Wij willen u vragen hier rekening mee te houden alvorens ons te contacteren. Indien u niet bereid bent uw tuin aan te passen, kan er geen adoptie plaatsvinden. Bovendien moet uw tuin GOED omheind zijn dit betekent: volledig en stevig omheind, zonder openingen tussen paaltjes, omheining en poortje(s) etc. Ook de ruimte onder de poort mag niet te groot zijn en spijlen van poorten of omheiningen moeten zeer smal zijn of met draad afgespannen worden. Poorten met een handvat moeten voorzien worden van een slot aan binnen en buitenkant en ten allen tijde op slot gehouden worden. Als u nog een omheining moet plaatsen, raden wij een gesloten omheining aan (dus niet enkel draad).

Sommige honden verblijven tijdelijk bij een opvanggezin in Belgie. Als de hond in een opvanggezin verblijft, kan u na het huisbezoek en na goedkeuring van de adoptiecoordinator, gaan kennis maken met de hond van uw keuze. Het grote voordeel van honden in opvang is dat ze tijdens hun verblijf in Belgie reeds gesocialiseerd worden en basisvaardigheden aangeleerd krijgen. Het opvanggezin kent het karakter en de gewoontes van de opvanghond reeds goed en zal u waardevolle informatie kunnen geven. Pas nadat u met de hond hebt kennisgemaakt bij het opvanggezin en na goedkeuring van de adoptiecoordinator, kan u een afspraak maken met het opvanggezin wanneer de hond kan opgehaald worden. Het opvanggezin zal bij afhaling het adoptiecontract samen met u invullen. De matching tussen adoptiegezin en de windhond moet immers goed zijn, het gevoel van een klik, dit is mijn hond, hier ga ik voor.

Het merendeel van de honden, verblijft echter nog in Spanje, in 1 van de asielen waar Galgo Aid Europe mee samenwerkt. De meesten zitten met verschillende honden samen in een hok en zijn sociaal naar soortgenoten toe. Extra tests zoals omgang met KATTEN worden tevens ter plaatse uitgevoerd. Het is het mogelijk de honden die nog in Spanje verblijven, rechtstreeks te adopteren als u voldoende ervaring hebt en afhankelijk van de hond van uw keuze. 

Knop-Kattentest

In een huis wonen, vreemde geluiden, andere huisdieren, ... , alles is nieuw. Met liefde, aandacht en geduld zullen onze honden zich ontwikkelen tot lieve, aanhankelijke kameraadjes.

 

Wat kost het om een hond te adopteren ? (aangepast 1/1/2022)

Wij vragen een eenmalig en NIET TERUGBETAALBAAR adoptiebedrag van 320,00 € , voor alle honden, tot een leeftijd van 8 jaar. 
Voor honden vanaf 8 jaar bedraagt het adoptiebedrag 180,00 , omdat we hen op die manier meer kans willen bieden op nog een aantal mooie jaren in een liefdevolle omgeving.

Wij vragen u het adoptiebedrag op voorhand over te maken op ons bankrekening nummer IBAN BE51 731-0019584-62 / BIC KREDBEBB met vemelding 'adoptie en naam van de hond'.Pupjes die nog niet geslachtsrijp zijn worden niet door GAE gesterilliseerd of gecastreerd. Het is echter een contractuele vereiste om uw pup enkele maanden na adoptie, op uw kosten, te laten sterilliseren of castereren. Tevens vragen wij u om een bewijs van uw dierenarts te bezorgen, teneinde het dossier van de hond te vervolledigen.

Alle honden worden getest op de tropische ziektes, erlichia, filaria, leishmania(IFI).  Ze zijn gevaccineerd en gechipt en hebben een Europees paspoort. GAE zorgt tevens voor de chip registratie op naam van de adoptanten in Belgie. Alle honden krijgen een anti-vlooien behandeling en ontwormingskuur.  We raden u aan deze beiden nog eens te herhalen 1 week na adoptie. (geen anti vlooien band gebruiken voor galgo's !)

 

Hoe gaan wij om met uw gegevens ? 

GAE is een VZW zonder binding met enige commerciële organisatie. Wij aanvaarden sponsoring zonder dat wij hiervoor de privacy van onze adoptanten of leden opgeven.

Wanneer U een hond wenst te adopteren aanvaardt U dat GAE de gegevens in de verschillende stappen van de procedure behandelt en in voorkomend geval bewaart zoals omschreven in ons GAE en GDPR-artikel omschreven is.

 

 

Op zoek naar een nieuw baasje

Could not load widget with the id 58.

Login

Wij danken

  • Sponsor-ThermoHeizung
  • Sponsor-Bananas
  • Sponsor-Europremiums
  • Sponsor-Hilferd

Wij Danken

  • Sponsor-Goormans
  • Sponsor-VanDenBroeck
  • Sponsor-Immobilli